Upute za korištenje i metodologija

Opis:

U želji kako bi pomogao strankama da sami izračunaju te uvide dodanu vrijednost svojih proizvoda i u rješenje za zidne površine, Wienerberger je razvio online kalkulator koji strankama omogućuje simulaciju određivanja cijena vanjskih zidova, s čime se korisnici mogu uvjeriti u dodatne benefite prilikom gradnje Porotherm sistemom gradnje.

Ovaj kalkulator namijenjen je krajnjim korisnicima kao i projektantima te građevinskim stručnjacima koji se bave pripremom ponuda i cijena, potrebnih za sudjelovanje na natječajima za izvođenje zidarskih radova u naprednom sistemu rada i kao orijentacija kada se koristi jednostavni modul.

Kalkulator će vam pomoći odabrati i usporediti materijale za izradu vanjskih zidova vašeg projekta, pomoću kojih ćete lako postići optimalni koeficijent prolaska topline s optimalnim troškovima i odgovarajućim korištenjem financijskih sredstava.

Kalkulator sadrži standardne i najčešće korištene materijale proizvođača Wienerberger kao što su npr. glineni blokovi Porotherm i proizvodi ostalih proizvođača, kao što su mort za zidanje, izolacija, itd.

Općenita metodologija:

Za izračun koeficijenta prolaza topline korištene su formule definirane u Tehničkim propisom o toplinskoj zaštiti i učinkovitom korištenju energije u zgradama.

Pri kalkulaciji jedinične cijene uzimaju se u obzir troškovi rada, materijali i oprema.   

Pod izrazom kalkulacija se podrazumijeva: računski postupak (metoda), obračunavanje troškova i izračunavanje cijene koštanja proizvoda ili usluga.

Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika rezultat je proračuna koji se temelji na poznavanju svih troškova poslovanja.

Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije.

Kako se vrijednost izražava cijenom, troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage, sredstava za rad, energije i predmeta rada.

Troškovi se sastoje od : troškova radne snage, troškova sredstava za rad, troškova predmeta rada

i energije.

Normativi i standardi koji se koriste prilikom analize cijena:

NORMATIVI prof. Bučara – knjiga normativa kojom su obuhvaćeni najčešći građevinski i obrtnički radovi (normativi, cijene)

STANDARDNA KALKULACIJA – SK radova u visokogradnji (cijene materijala, satnice rada radnika, strojeva, cijene kompletnih stavki)

INTERNE NORME GRAĐEVINSKOG PODUZEĆA (ovisno o razini razrade, moguće sve kombinacije)

NJEMAČKI NORMATIVI  - Zidane konstrukcije (normativi materijala, rada, strojeva)

 

Prilikom izrade ponuda za natječaje ili pojedine investitore najprije se proračuna cijena koštanja

bez dobiti. Kada se na proizvodnu cijenu doda planirana dobit dobije se prodajna cijena jedinice

proizvoda.

Cijena građevinskih radova za jedinicu proizvoda izražena u m3, m2, komadu....

Ck= A + B x fck

Ck - cijena koštanja

A - direktni troškovi materijala, rada strojeva i kooperantskih usluga

B - troškovi neposrednog rada (direktne radne snage)

B= n x brutto satnica

Fck - faktor poslovanja ili obračunski faktor

Postotak od dostave i skladištenja za formiranje cijena može se razlikovati ovisno o dostavi, gradilištu i sl.

Za zidanje s glinenim blokovima Porotherm koriste se tehnički podaci Njemačkih normativa.

Troškovna stavka također je postavljena pod stvarnim uvjetima. Pretpostavljene su prosječne vrijednosti kod troškova za materijale, iz razloga jer se je pokazalo da je količina iskorištenog uzorka ovisna o njegovoj dosljednosti.

Funkcionalnost:

Na raspolaganju imate osnovni i napredni način djelovanja kalkulatora.

Kod osnovnog načina djelovanja kalkulatora, osmišljenog za krajnje korisnike, možete odabrati različite slojeve vanjskog zida, a kalkulator će odrediti da li su odabrani sistem gradnje i debljina/tip sistema toplinske izolacije dovoljni za postizanje željenog koeficijenta prolaska topline. Ujedno će izračunati trošak na kvadratni metar zida (ili ukupni trošak ukoliko ćete unijeti drugi broj, a ne 1 m2) i količinu svih potrebnih materijala.

Kod naprednog načina djelovanja kalkulatora, osmišljenog za građevinske stručnjake koji su uključeni u pripremu natječajne dokumentacije i cijena za izvođenje zidarskih radova, osim opcija navedenih u osnovnom načinu djelovanja možete unijeti cijenu po jedinici mjere za sredstva (troškovi rada, materijala i opreme), promijeniti rashodne stavke te unijeti vaše vlastite dodatke troškovne stavke.

S funkcijom „SPREMITE U EXCELU“ pripremite građevinsku analizu za investitora ili sebe pod gore navedenim standardima i kriterijima. Korisnici mogu prilagoditi izlazni format i napraviti daljnje promjene, kao što su unos logotipa poduzeća ili dodavanje izračuna i funkcija.

Vrijedi za osnovni način djelovanja KAO I za napredni način djelovanja:

Korištenjem tipke „Dogovorite sastanak“ možete izravno kontaktirati voditelje prodaje Wienerberger koji je odgovoran za vašu regiju i na raspolaganju će vam biti BESPLATNO savjetovanje i izobrazba preko interneta za građevinsku ekipu o pravilnom korištenju proizvoda tvrtke.

Napomena:

Postavke „zadane“ cijene kalkulatora temelje na prosječnim cijenama koje se nalaze u maloprodaji kod trgovaca građevinskog materijala (Zagreb). Možete ih promijeniti u naprednom načinu djelovanja. Postavljene cijene ne predstavljaju poziv na podnošenje ponude i/ili ponudu posla u smislu već su samo orijentacijske prirode i što se tiče Wienerbergera, nemaju obvezujući učinak.